Press Enter / Return to begin your search.

Nipananlifestyle

Live, learn, and evolve.

เช็คอิน กิน – เที่ยวในเมืองฮอยอัน เสน่ห์ของเวียดนาม

“ฮอยอัน” หรือ “โห่ยอาน” เป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ตรงฝั่งทะเลจีนใต้ ในเขตจังหวัด “กว๋างนาม” ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยองค์การยูเนสโกด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ์

Read More

เจดีย์ 9 ชั้น – วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขารายรอบวัดซึ่งสามารถมองเห็นทิวภูเขาทิวทัศน์ที่สวยงามนอกจากนี้ที่วัดยังมีเจดีย์ที่สูงถึงเก้าชั้นคือ “พบโชคธรรมเจดีย์” เป็นทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนามีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ

Read More

จะไปบาหลีต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวสำหรับคน ที่มาบาหลีครั้งแรก 1. วีซ่า สำหรับคนไทยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้นาน 30วัน ปกติแล้วอินโดนีเซียอนุญาตให้กว่า 169 ประเทศเข้ามาโดยใช้ Visa on Arrival 2. สภาพอากาศ พฤษภาคม, มิถุนายนและตุลาคม เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนเพราะนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่ และของกินของใช้ช่วงนี้ก็ถูกกว่าช่วงธันวาคมและมกราคม

Read More

วัดร่องเสือเต้น Wat Rong Seur Ten at Chiang Rai

เชียงรายนอกจากภูเขา ทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงแล้วสถาปัตยกรรมก็เป็นอีกอย่างที่มีลักษณะโดดเด่นไม่แพ้กัน วันนี้จะมาพูดถึง “วัดร่องเสือเต้น” ตั้งอยู่ตำบลริมกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นวัดร้างหลังจากนั้นได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่และตั้งชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น” สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของศิลปินชาวบ้านนายพุทธากาบแก้วซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยผู้สร้างวัดร่องขุนนั่นเอง

Read More
  • รถมันแรง ทำไงได้
  • 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗶𝘁𝘆, 𝗛𝘂𝗲
  • Instagram Image
  • 𝑇ℎ𝑢𝑦 𝑇𝑖𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑘𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑑𝑜𝑛𝑒𝑑 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑘 #𝐻𝑢𝑒 #𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚
  • 🄷🅄🄴 🅅🄸🄴🅃🄽🄰🄼 🇻🇳
𝐸𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 𝑖𝑠 𝑎 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑑𝑎𝑦! •𝑇𝑜 𝑚𝑜𝑣𝑒
•𝑇𝑜 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑒𝑡ℎ𝑒
•𝑇𝑜 𝑓𝑙𝑦
•𝑇𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡
•𝑇𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙
𝐼𝑆 𝑇𝑂 𝐿𝐼𝑉𝐸
  • Instagram Image

nipananlifestyle @ Instagram