Press Enter / Return to begin your search.

Nipananlifestyle

Live, learn, and evolve.

“ไร่ชาฉุยฟง” เที่ยวเชียงราย หน้าหนาว

หลังจากอยู่เชียงรายมาหลายวันได้ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอย่างเช่น พิพิธภัณบ้านดำ วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง และตั้งใจไว้ว่าจะขึ้นไปพักบนดอยชมทะเลหมอกยามเช้าแต่เนื่องด้วยอากาศไม่เป็นใจ มีฝนตกเล็กน้อยก็เลยเปลี่ยนแผนไปเที่ยวไร่ชาฉุยฟง

Read More
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • 𝖮𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝖺𝗒 𝗍𝗈 𝖢𝖺𝗎 𝖬𝖺𝗒 𝖶𝖺𝗍𝖾𝗋𝖿𝖺𝗅𝗅. 𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾𝖿𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗓 𝗋𝖺𝗂𝗇s 𝖺𝗍 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝖾𝖺𝗋𝗅𝗒 𝗆𝗈𝗋𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗇 𝗌𝖾𝖾 how walkway look like.
  • 𝗗𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲𝘆 𝘀𝘂𝗿𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗴𝗿𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗲𝗲𝘀. 🌲⛰🌾
  • 🦋 แสนสวยอยู่ท่ามกลางหุบเขา
  • มิติ

nipananlifestyle @ Instagram

Pin It on Pinterest